Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 102

 

Нові надходження

 

Нові надходження підручників

жовтень 2014 р.

 1. Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручник для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (6-й рік навчання). – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2014. – 224 с.: іл.
 2. Костіков І.Ю. Біологія: підручник для 6-го класу загальноосвіт. навч. закл./ І.Ю. Костіков та ін. – К.: Видавничий дім «Освіта»,  2014. – 256 с.: іл.
 3. Бандровський О.Г. Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.Г. Бандровський, В.С. Власов. – К.:  «Генеза»,  2014. – 272 с.: іл., карти.
 4. Мерзляк А.Г. Математика: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ А.Г. Мерзляк та ін.– Х.:  «Гімназія»,  2014. – 400 с.: іл.
 5. Ніколенко О.М. Світова література: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.М. Ніколенко та ін.– К.:  «Грамота»,  2014. – 256 с.: іл.
 6. Ходзицька І.Ю. Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ І.Ю. Ходзицька та ін.–

Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2014. – 240 с.: іл.

 1. Авраменко О.М. Українська література: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.М. Авраменко – К.:  «Грамота»,  2014. – 264 с.: іл.

Нові надходження підручників

вересень 2014 р.

1. Гільберг Т.Г. Географія: підрч. для 6 кл. загальноосвітн. навч. закл./ Т.Г. Гільберг.- К.: Грамота, 2014. - 240 с.: іл.

2. Терещук Б.М. Трудове навчання (для хлопців) : підруч. для 6 - го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Б.М. Терещук [та ін.]. - К. : Генеза, 2014. - 184 с. : іл.

3. Железняк С.М. Образотворче мистецтво : підруч. для 6 - го кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.М. Железняк. - К. : Генеза, 2014. - 192 с. : іл.

4. Глазова О.П. Українська мова : підруч. для 6 - го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.П. Глазова. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2014. - 240 с. : іл.

5. Масол Л.М. Музичне мистецтво : підруч. для 6 - го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М. Масол. -Х. : СИНИЦЯ, 2014. - 160 с. : іл.

6. Бойченко Т.Є. Основи здоров'я : підруч. для 6 - го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Є. Бойченко. - К. : Генеза, 2014. - 160 с. : іл.


Повернутись на бібліотечну стрінку

 

 

Нові надходження літератури

 

   
 

   січень 2014 рік

 1. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. ---  Харьков: Фолио,  2012 .--

 427 с.-- (Школьная б—ка укр. и заруб. лит—ры).

 1. Франко І. Я.Украдене щастя. ---  Харків: Фоліо, 2012 .--- 639 с. –

     (Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).

 1. Грибоедов А.С. Горе от ума. ---  Харьков: Фолио,  2013 .--- 231 с.--

     (Школьная б—ка укр. и заруб. лит—ры).

 1.  Гоголь Н.В. Петербургские повести. ---  Харьков: Фолио,  2013 .—

304 с.: ил .- (Школьная б—ка укр. и заруб. лит—ры).

 1.  Бальзак О. Шагреневая кожа. ---  Харьков: Фолио,  2013 .--- 366 с.--

      (Школьная б—ка укр. и заруб. лит—ры).

 1. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы: роман: ч. 1 – 2. ---  Харьков: Фолио,  2013 .--- 346 с.-- (Школьная б—ка укр. и заруб. лит—ры).
 2. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы: роман: ч. 3 – 4. ---  Харьков: Фолио,  2013 .--- 471 с.-- (Школьная б—ка укр. и заруб. лит—ры).
 3. Свіфт Дж. Мандри Гуллівера. ---  Харків: Фоліо, 2013.--- 333 с. –

(Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).

 1. Куприн А. И. Гранатовый браслет: повести и рассказы. ---  Харьков: Фолио,  2012 .--- 448 с.-- (Школьная б—ка укр. и заруб. лит—ры).
 2. Кіплінг Р. Книга Джунглів. ---  Харків: Фоліо, 2013.--- 155 с. –  

(Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).

 1. Стельмах Я. М. Митькозавр із Юрківки: повість та оповідання. ---  Харків: Фоліо, 2012.--- 220 с. –(Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).
 2. Петрарка Ф. Сонеты. ---  Харьков: Фолио,  2013 .--- 235 с.: ил.--

      (Школьная б—ка укр. и заруб. лит—ры).

 1. Дефо Д. Робінзон Крузо. ---  Харків: Фоліо, 2013.--- 496 с.--

 (Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).

 1. Керролл Л. Аліса в Задзеркаллі. ---  Харків: Фоліо, 2012.--- 157 с. –     (Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).
 2. Керролл Л. Аліса в Дивокраї. ---  Харків: Фоліо, 2012.--- 124 с. –     (Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).
 3. Гомер  Іліада. ---  Харків: Фоліо, 2013.--- 496 с. –   (Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).
 4. Данте Аліг’єрі. Божественна комедія. ---  Харків: Фоліо, 2013.--- 607 с. –   (Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).
 5. Карпенко—Карий  І. К. Хазяїн: драматичні твори. ---  Харків: Фоліо, 2013.--155 с. –   (Шкільна б—ка укр. та світ. літ—ри).

 

   

 

1.Гоголь Н.В.  Вечера на хуторе близ Диканьки; Тарас Бульба.--- К.: Шанс, 2013.—400 с.- (Серия «Шкільна бібліотека»).

2.Квітка-Основяненко Г.Ф.  Салдацький патрет; Конотопська відьма; Маруся.--- К.: Шанс, 2013.—224 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

3.Достоевский Ф.М.  Преступление и наказание.--- К.: Шанс, 2013.—

        608 с.- (Серия «Шкільна бібліотека»).

4.Карпенко-Карий І. Сто тисяч; Мартин Боруля.--- К.: Шанс, 2013.—

        144 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

5.Котляревський І.П.  Енеїда; Наталка Полтавка.--- К.: Шанс, 2013.—

        320 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

6.Нечуй-Левицький І.  Вибрані твори.--- К.: Шанс, 2013.—

        720 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

7.Крылов И.Ф.  Басни.--- К.: Шанс, 2013.—272 с.- (Серия «Шкільна бібліотека»).

8.Лермонтов М.Ю.  Избранные произведения.--- К.: Шанс, 2013.—240 с.-

 (Серия «Шкільна бібліотека»).

9.Українка Леся   Вибрані твори.--- К.: Шанс, 2013.—512 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

10. Вовчок Марко   Вибрані твори.--- К.: Шанс, 2013.—224 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

11.Коцюбинський М.М. Дорогою ціною; Intermezzo; Тіні забутих предків.--- К.: Шанс, 2013.—160 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

12.Кобилянська О.Ю.  Земля.--- К.: Шанс, 2013.—336 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

13.Мирний Панас  Хіба ревуть воли, як ясла повні? .--- К.: Шанс, 2013.—384 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

14.Куліш П.О.  Жизнь Куліша; Дівоче серце; Чорна рада.--- К.: Шанс, 2013.—272 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

15.Пушкин А.С.  Избранные произведения.--- К.: Шанс, 2013.—256 с.- (Серия «Шкільна бібліотека»).

16. Шевченко Т.Г.   Вибрані твори.--- К.: Шанс, 2013.—272 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

17.Толстой Л. Н.  Анна Каренина: в 2т. Т.1  --- К.: Шанс, 2013.—544 с.- (Серия «Шкільна бібліотека»).

18. Толстой Л. Н.  Анна Каренина: в 2т. Т.2  --- К.: Шанс, 2013.—448 с.- (Серия «Шкільна бібліотека»).

19. Франко І.Я.   Вибрані твори.--- К.: Шанс, 2013.—496 с.- (Серія «Шкільна бібліотека»).

20. Чехов А.П.  Избранные произведения.--- К.: Шанс, 2013.—176 с.- (Серия «Шкільна бібліотека»).

  

 

Нові надходження підручників

 

          

1. Бех І.Д.  Основи здоровя: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./

 І.Д. Бех, Т.В.Воронцова, В.С. Пономаренко. – К.: Видавництво «Алатон», 2013. –

 160 с.

2. Богданович М.В.  Математика: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./

М. В. Богданович, Г.П. Лишенко – К.: Видавництво «Генеза», 2013. – 176 с.: іл.

3. Гільберг Т.Г.  Природознавство: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./

 Т. Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К.: Видавництво «Генеза», 2013. – 176 с.

4. Захарійчук М.Д.  Українська мова: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./ М.Д. Захарійчук,  А.І. Мовчун.  – К.: Видавництво «Грамота», 2013. – 176 с.: іл.

5. Лобова О.В. Музичне мистецтво: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./О.В. Лобова.  – К.: Видавництво «Школяр», 2013. – 160 с.: іл.

6. Ломаковська Г.В.  Сходинки до інформатики: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./ Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд.  – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.

7. Науменко В.О. Літературне читання: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./ В. Науменко. – К.: Видавництво «Генеза», 2013. – 176 с.: іл.

8. Несвіт А.М.  Англійська мова: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./

А.М. Несвіт. – К.: Видавництво «Генеза», 2013. – 176 с.: іл.

9. Резніченко М.І.  Образотворче мистецтво: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./ М.І. Резніченко, С.К. Трач. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан,

2013. – 160 с.: іл.

10. Самонова Е.И. Русский язык: учебн. для 3-го кл. общеобразоват. учебн. заведений с обучением на укр. яз./ Е.И. Самонова, В.И. Стативка, Т.М. Полякова.-

К.: Видавництво «Генеза», 2013. – 176 с.: іл.

11. Тагліна О.В.  Я у світі : підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./ О.В.Тагліна, Г.Ж. Іванова. – Х.: Видавництво «Ранок», 2013. – 144 с.: іл.

12. Веремійчик І.М.  Трудове навчання: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./ І. М. Веремійчик, В.П. Тименко. – К.: Видавництво «Генеза», 2013. – 140 с.: іл.

13. Масол Л.М.  Мистецтво: підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл./ Л.М Масол, О.В. Гайдамака, Н.В. Очеретяна. – К.: Видавництво «Генеза», 2013. – 144 с.: іл.