Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 102

 

Сторінка для батьків та громадськості

 

 

 


 


21.11.2013

Впровадження інноваційних технологій в роботі з батьками.

    Стаття 59 Закону України  “ Про освіту”   покладає на батьків відповідальність за фізичне здоров”я і психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їх природних здібностей

   Виховування дитини  починається від її народження . Якою вона виросте, значною мірою залежить від батьків. Саме батьки є головні природні вихователі дитини. Рідна домівка не тільки місце притулку, дах над головою, а й місце захисту від життєвих негараздів.  Батьки першими розкривають маленькій людині предметний світ і надають йому емоційного забарвлення.

В сім"ї формується ставлення до людей, речей,  самого себе, виробляються ідеали та цінності.

    Дитині мало того, щоб її любили, вона потребує підтримки на усіх періодах дитинства. Розуміння дитини, її вчинків, контакт з нею необхідна умова в будь – якому віці, але взаєморозуміння і контакт не виникають самі по собі, їх базують і творять батьки з перших днів немовляти, самі створюють світ для майбутнього своєї дитини.

   Зараз родина перевиває важкі часи – необхідно багато працювати, щоб забезпечити сім”ю, розуміти ідеологічні, політичні, соціальні процеси, що відбуваються в країні, бути готовим до змін, не відчувати себе безпорадним в цей жорстокий час, не втратити повагу дітей, а залишитися доброзичливими, підтримувати один одного, зберігати атмосферу взаємної поваги і любові.

   Хто і як може допомогти батькам у вихованні дітей?

  Перш за все школа, яка займається не тільки навчанням, а й вихованням, саме вона може створити середовище для спеціальної роботи з батьками.  Батьки та вчителі повинні стати партнерами , активними співучасниками великого творчого процесу виховання учнів, що дозволить  реалізувати виховну мету загально освітнього навчальногозакладу.

Основні напрямки  роботи класного керівника з батьками:

1.     Класний  керівник виступає координатором процесу формування особистості учня, співпрацюючи з сім”єю.

2.     Несе моральну відповідальність перед  батьками за стан та результативність виховного процесу в класі.

3.     Знайомиться зі складом сім”ї, умовами навчання і виховання дітей,впливом сім”ї на рівень знань і вихованості учнів.

4.     Спільно з психологом та медичною сестрою налає психолого- педагогічну допомогу та проводить індивідуальні консультації для батьків з питань навчання та розвитку дітей, режиму та умов організації навчальної праці та відпочинку.

5.     Періодично звітує перед батьками.

6.     Спільно з батьківським комітетом обирає форми роботи з батьками, шляхи заохочення та впливу на них.

 Головне завдання школи – допомогати батькам  у виконанні ними функції вихователя

 І форм такої роботи дуже багато..

   Але організація будь – якої роботи з батьками можлива при умові осмислення ними самими своїх відносин, своїх дій і проблем з дітьми, самопізнання свого внутрішнього світу, розуміння того,що відбувається між ними і дітьми.

1.     Вивчення родин учнів.

      Встановлено, що вивчення сімей учнів відіграє важливу роль у вихованні учнів, допомогає складенню улення про кожну конкретну родину, її виховні можливості, рівень педагогічної компетентності, засоби впливу на дитину тощо.Розпочинати таку роботу доцільно з першого відвідування сім”ї, це дасть можливість познайомитись із членами родини учня, із ним самим в домашній, звичайній обстановці. Варто поцікавитись, де дитина робе уроки, наявністю необхідних допоміжних засобів тощо. Під час відвідин  батьки повинні відчувати, що вчитель позитивно ставиться до їхньої дитини.Така позиція не завжди легко дається, особливо якщо учень має не тільки позитивні якості. Але будь – який інший підхід не викличе нічргр, крім внутрішнього, а можливо, і зовнішнього опору з боку батьків.І тоді говорити про педагогічний вплив на сім”ю неможливо.

  Вивчення виховного потенціалу сім”ї проводиться через відвідуваня вдома, а  також через систему анкетування, тестування, малюнку сім”ї  тощо.  В школі пройшов місячник по вивченню умов навчання та проживання дітей, по результатам його в кожному класному колективі  складено соціальний паспорт класу та облікова карточка на кожну родину школи.

2.   Батьківські збори – це основна форма спільної роботи батьків. Тут обговорюються та приймаються рішення з багатьох питань життєдіяльності класу та виховання учнів у школі та дома. Головним призначенням зборів є узгодженість, координація та інтеграція зусиль школи та родини у створенні умов для розвитку духовно багатої, морально чистої та фізично здорової особистості дитини.

   Нерідко батьківські зботи використовують і для того, щоб підвишити педагогічну культуру батьків, їх роль, відповідальність та активність у життєдіяльності класу.

    Батьківські  збори протягом багатьох років залишаються однією з найбільш поширених форм роботи з батьками. Здавалося б, новий час вимагає нових форм. Але… збори продовжують залишатися найбільш актуальною формою роботи класного керівника з батьками.

    Хоча деяка оновленість все ж необхідна, і вона полягає у розширенні тем, до яких звертаються класні керівники.

  1. Сучасні батьки прагнуть більше дізнатися  про проблеми взаємостосунків з дітьми у родині, про особливості вихованя, про можливі шляхи допомоги дітям в адаптації до нових умов навчаня, в особистісному самовизначенні.

  2. Практикується проведення спільних зборів батьків та учнів.

      Присутні на зборах дізнаються про життя класу, про те, яку роль відіграє їхня дитина в ньому, відчувають ставлення до неї однокласників.

 3. Важко передбачити всі можливі варіанти проведеня батьківських зборів. Їхню тематику  найчастіше підсказує саме життя, інтереси і потреби класного колективу.

  4. Разом з тим планувати роботу потрібно так, щоб батьки засвоювали систематичний курс необхідних знань про виховання дітей у умовах сім”ї, а батьківські збори стали для них уроками родинного виховання.

 5. Збори за тематикою педагогічного всеобучу:

1)     Вивчення досвіду виховання

2)     Ознайомлення з педагогічними рекомендаціями

3)     Пам”яиками

4)     Алгоритмами

5)     Порадами

6)     Виставками.

6. За формрою проведення збори можуть мати такі різновиди:

1)     Леції – Цінність лекції полягає в тому, що нею можна охопити практично всі проблеми сімейного виховання. Але захоплюватися такою формою не потрібно тому що батьки пасивні слухачі і не завжди лекція відповість

     на запитання які виникають в повсякденному житті.

2)     Бесіди – Проте вони дають очікуваний результат лише за умови, коли між батьками та вчителем встановлені добрі стосунки. До кожної бесіди вчитель старанно готується, намічає план розмови, проводить її стримано, тактовно.

3)     Диспути  - Диспут спрямований на засвоєння батьками  нових знань

      у процесі полеміки, зіткнення думок, дискусій, навчання

     аргументовано захищати свої думки, переконання, моральні ідеали і 

     цінності. Диспут є одним із важливіших засобів перетворення раніше

     отриманих знань у переконання.

4)     Практикуми – Це форма вироблення в батьків педагогічних умінь з виховання дітей, ефективного розширення виникаючих педагогічних ситуацій, тренування педагогічного мислення батьків.

5)     Семінари – Ця форма застосовується як підсумкове заняття після вивчення певного кола питань. Колективне обговорення  певного питання – істотна властивість семінарських занять.

6)     усні журнали

7)     круглі столи

8)     обговорення педагогічних ситуацій є важливим компонентом будь – якої форми занять з батьками. Педагогічні ситуації повинні бути реальні, невигадані проблеми, типові думки чи гострі проблеми,що виникають у батьків, складні – психолого – педагогічні ситуації чи суто життєві ситуації, які розглядають засоби масової інформації.

9)     Рольові ігри та її складових – ситуацій та сценок – ця форма конкретизує понятійно і емоційно батьків та сприяють виробленню вмінь володіти ситуаціями, розвивати становленню загальних механізмів педагогічної рефлексії. Найбільш простою для застосування може бути рольова гра, яка проводиться на основі обговорення педагогічної ситуації.

10)Батьківська конференція. Мета  її є систематизація, узагальнення, розширення і закріплення знань батьків з певної теми.

11)Батьківські читання - дуже цікава форма роботи з батьками, що дає можливість батькам не тільки слухати лекції педагогів, а й вивчати літературу з проблеми та брати участь у її обговоренні

12)Батьківські вечори - форма роботи, що прекрасно згуртовує батьківський колектив. Батьківські вечори проводяться у класі 2-3 рази на рік без присутності дітей. Батьківський вечір - це свято спілкування з батьками друга своєї дитини, це свято спогадів дитинства й дитинства власної дитини, це пошук відповідей на запитання, які перед батьками ставить життя та власна дитина. Теми батьківських вечорів можуть бути найрізноманітнішими. Головне, вони повинні вчити слухати й чути один одного, самого себе, свій внутрішній голос.

13)Батьківський тренінг - це активна форма роботи з батьками, які хочуть змінити своє ставлення до поведінки та взаємодії з власною дитиною, зробити його більш відкритим і довірчим. У батьківських тренінгах повинні брати участь обоє батьків. Від цього ефективність тренінгу зростає, і результати не змушують на себе чекати. Тренінг проводиться з групою, що складається з 12-15-ти осіб. Батьківські тренінги будуть успішними, якщо всі батьки будуть активно брати в них участь і регулярно їх відвідувати. Щоби тренінг був результативним, він повинен включати в себе 5-8 занять. Батьківський тренінг проводиться, як правило, психологом школи  так класний керівник що дає можливість батькам тимчасово відчути себе дитиною, пережити емоційно ще раз дитячі враження.

 В школі з метою педагогічного всеобучу батьків проводяться  батьківські збори, де розглядаються питання:

-         Всеобучу;

-         Виконання Закону ”Про освіту”;

-         Безпеки життєдіяльності учнів;

-         Організація навчальної праці дітей;

-         Позаурочна зайнятість;

-         Гаряче харчування;

-         Методи сімейного виховання;

-         Заборона мобільних телефонів під час навчально – виховного процесу;

-         Відпочинок учнів в літній час. Робота відпочинкового табору “ Дружба” в школі.

3.     Індивідуальні й групові консультації

   Значну користь мають індивідуальні й групові консультації з різних питань виховання дітей. Метою консультації є вирішення конкретних особистих питань, які постають перед батьками у щоденному житті. Адже на колективних заняттях не завжди про все бажано говорити перед батьківською аудиторією. Іноді у батьків виникають проблеми, запитання стосовно їхньої дитини, що теж  бажано вирішувати індивідуально, віч – на –віч з учителем. Саме консультації допомагають встановити контакт учителя з батьками, досягти більшого взаєморозуміння.

   Виступ “ Сім”я – опора у створенні ситуації успіху” – кл. кер. 8-б кл.

           Козаченко С. І.

4. .Володіння певними особистісними якостями.

 Для  вирішення  всіх цих питань самому вчителеві потрібно володіти певними особистісними якостями. Передусім, це вміння уважно вислхати батьків. Адже досить часто такі зустрічі до моногогу вчителя з потоком негативної інформації. І єдина мета, якої можна тут досягти – це відвернути батьків від школи. Не одержуючи професійних порад, педагогічної підтримки, батьки починають вживати різні “ виховні” заходи на свій розсуд, що може призвести до небажаних наслідків. Тому коли батьки аналізують учинки дитини і свою реакцію на них, учителеві потрібно вміти спрямуваи розповідь у певне русло, допомогти глибоко, цілеспрямовано переглянути дану проблему.

5.     Позакласна робота.

   Організації роботи з батьками найбільш доцільною є позакласна робота, яка виражається сімейними класним святами, такими як: “ Прощавай, букварику” в 1 класах, родинні свята по закінченню початкових класів, родинні свята по закінченню 9-х та 11-х класів, новорічні свята, свята до дня Міжнародного жіночого дня тощо.

  

  Окремим розділом є робота з батьками з неблагополучних сімей. В цьому навчальному році було вирішено активізувати роботу батьківського клубу

“ Лабіринт думок”, який керує соціальний педагог Прокопчук Л.І.

 Виступ “  Впровадження в роботу з батьками клубної роботи”

                                    соціальний педагог Прокопчук Л.І.

 

   Таким чином, батьки та вчителі повинні стати партнерами , активними співучасниками великого творчого процесу виховання учнів, що дозволить реалізувати виховну мету загального освітнього навчального закладу.


17.10.13 в КЗШ № 102 пройшло засідання батьківського клубу «Лабіринт думок» з теми: «Конфлікт! 6 кроків методу без поразок»

Під час засідання батьки:

Навчилися описувати поведінку дитини

Усвідомили яким чином можуть бути висловлені поступові критичні емоційні стани розвитку конфлікту

Ознайомилися з алгоритмом дій, що приводить до вирішення конфліктної ситуації

Навчилися використовувати «Я - повідомлення» в різних конфліктних ситуаціях

Отримали пам’ятку

Наступне засідання батьківського клубу відбудеться  з тематики «Критичний підлітковий вік. Проблема суїцида.» яке відбудеться в КЗШ №102   в листопаді 2013р. Дату  та час буде повідомлено пізніше. Запрошуємо всіх бажаючих. Чекаємо на вас.

 

 

 


30.09.2013

Добро починається з кожного з нас!

    Члени дитячо-юнацького об’єднання «Світанок» КЗШ № 102 завжди активно приймають участь в благодійних акціях на допомогу дітям і дорослим, які потребують уваги до себе та підтримки. Тому коли до них звернулись члени волонтерської агенції «Супутники Добра» з проханням прийняти активну участь в благодійної акції на допомогу багатодітним та незабезпеченим сім’ям, всі учні школи  від першого до одинадцятого класів відгукнулись. Збирали речи, обув, канцвироби, а також консервацію з овочів та фруктів. Барвінчатам допомагали їхні батьки та бабусі, проводжаючи дітей до школи. Не залишились осторонь члени шкільного парламенту. Вони побували у кожному класі, провели бесіди  з учнями, тому під час акції, яка тривала в школі тиждень, зібрано багато речей та канцвиробів. 27 вересня, на день народження дитячого об’єднання «Світанок», під час лінійки лідери загонів звітували про хід акції.

 

 

 

    Керувала за ходом благодійної акції куратор по роботі з волонтерами член волонтерського центру територіальної організації ветеранів Інгулецького району педагог-організатор школи Лисякова Т.М. 

   Коли в серці живуть добринки, тоді й людина милосердна!

 

 

 


Інформація КЗШ №102

 

Кількість навчальних закладів

Кількість навчальних закладів, які проводили зарядку

Кількість учасників зарядки

% загальної кількості учнів, які задіяні у зарядці

КЗШ №102

-

438

95%

 

Інформація КЗШ №102

Про участь у фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходах в рамках Олімпійського

тижня та з нагоди Дня фізичної культури і спорту в навчальних закладах

 

Назва заходу

Дата і місце проведення

Кість учасників,

що взяли участь

Організації, які залучені місцевим осередком до організації та проведення заходу

Запрошені та гості (ПІБ та статус)

Короткий опис, щодо проведення заходу

Відкриття шкільної спартакіади

03.09.2013р.

438

ПС ІнГЗК

Сидоренко Олег Олександрович- переможець міжнародних змагань з марафонського бігу

Шевчук Тетяна Ігорівна – переможець міжнародних змагань

Виніс та підняття олімпійського прапору, показові виступи спортсменів школи, виступ почесного гостя Сидоренко О.О., Шевчук І.І. Змагання на шкільному стадіоні між класами.

 

Інформація КЗШ №102

щодо проведення Олімпійського уроку в навчальних закладах

 

Кількість навчальних закладів, де проведено Олімпійський урок

К-сть учнів взяли участь в Олімпійському уроці

Організації, які брали участь у проведенні заходу

Запрошені, гості (ПІБ та статус)

Короткий опис щодо проведення заходу (форми проведення)

КЗШ №102

438

ПС ІнГЗК

Сидоренко Олег Олександрович

Шевчук Тетяна Ігорівна

Рольові ігри, бесіда, брейн ринг, вікторини

 

 


Звіт КЗШ № 102

про проведені заходи щодо відзначення Року дитячої творчості

за 9 місяців  2013 року

 

Згідно плану роботи КЗШ №102 на 2012-2013 рік, на виконання розпорядження  президента України В.Ф. Януковича, щоб оголосити 2013рік роком дитячої творчості. В закладі були організовані та проведені певні заходи. В січні пройшли «Різдвяні свята», свято старого Нового року, конкурс «Українські щедрівки». Учні 1-11 класів взяли активну участь у цих заходах. Педагог-організатор ЛисяковаТ.М. організувала волонтерські загони і вони відвідали Раду ветеранів з концертною програмою.

 

 

Учні школи протягом січня-березня взяли участь у захисті науково-дослідницьких робіт у МАН І-ІІ етапів, у секціях: англійська мова – Вакульчук Анна 11 клас керівник Козаченко С.І., біологія – Пустогородська Аліна 11 клас керівник Бондаренко Т.В., фізика – Чміль Михайло  11 клас керівник Саричева С.І., хімія – Колісніченко Ірина 9-А клас керівник Бокайчук Н.В., екологія – Корзінова  Альона 10 клас керівник Бокайчук Н.В..

Посівши призові місця у міському етапі учні виступили на обласному етапі і стали лауреатами МАН.

Продовжуючи традиції   у лютому був проведений місячник оборонно-масової роботи. В рамках місячника учні 10 класу класний керівник Козіна Т.Ф. провели відкритий виховний захід, присвячений Дню вивода військ з Афганістану. Учні 5-9 класах організували тематичну виставку малюнків відповідальний вчитель малювання Денисов М.А. До Дня захисника Вітчизни у школі пройшов конкурс – інсценування військової пісні серед учнів 6-9 класів. Найкращий виступ був учнів 9 класу, класний керівник Прохорович Т.К. Вони взяли участь у районному конкурсі. Пройшли спортивні змагання серед хлопців 5-10 класів «А ну-ка хлопці» , хлопці змагалися у спритності, силі та інтелекту. Відповідальні учителя фізкультури Телих О.А. та Деркач Ю.А.

До міжнародного  Дня рідної мови 21.02.2013р. відбулися читання власних віршів учнями школи 4-11 класів, кращими були учні 8- Б класу Козієнко Ілля, Кривонос Наталія.

До Дня святого Валентина 14.02.2013р був організований великий святковий концерт силами творчо-обдарованих учнів школи.

            До 8 Березня пройшли святкові виховні години в 1-11 класах, де учні школи вітали своїх мам, бабусь, вчителів і дівчаток. Випуск листівок привітання жінок і дівчат з 8 Березням учнями 2-11 класів. Була організована авторська виставка педагогом-організатором Лисяковою Т.М. малюнків та поробок. Пройшов святковий концерт до Дня 8 Березня, який організували і провели учні 10 класу та класний керівник Козіна Т.Ф. Кращі номери були відібрані до участі у великому чоловічому концерті у ЦДТЮТ «Ріднокрай».

 З 11.03.13р стартували «Шевченківські дні». В рамках цієї програми пройшов конкурс читців творів Т.Г. Шевченко серед учнів 2-11 класів, відповідальні Лісецька О.П., Козіна Т.Ф., Вербицька О.А., Григоренко С.О.   

 

 

Учні школи взяли активну участь у фото-конкурсу «Моя Україна». Переможцями міського етапу стали Брезгіна Софія 4-А  керівник  Лісецька О.П., Коноваленко Сергій –   3-А керівник Деменська С.М.

Лідери дитячої організації «Світанок» Пересідла Юлія та Мизь Анна відвідують заняття школи МАДО в МК ЦДЮТ «Горицвіт».

Стартувала в квітні Всеукраїнська акція «Від серця до серця»,  учні школи мають змогу творчо висловити свою підтримку хворим людям, це флешмоби та концерти. (відповідальний Лисякова Т.М.)

Стартувала щорічна акція «Чистодвір», учні школи разом з класними керівниками оновлюють шкільні квітники, саджають молоді дерева.

 

 

01.04.2013р. пройшла святкова розважальна програма до дня гумору, учні 3-6 класів читали гуморески українських письменників, показували різні сценки. Для учні 7-11 відбувся конкурс гумористичних плакатів.

10.04.2013р. відбувся конкурс «Найкращий читач року». Переможцями стали учні 9-а класу: Колісніченко Ірина, Іванов Андрій, учні 11 класу: Вакульчук Анна, Пустогородська Аліна, учні 5а класу: Колісніченко Анатолій, Блоха Анна, Колеснік Катерина. (Відповідальний Сластіна В.О. – бібліотекар).

Єдині виховні години до Дня Чорнобильської трагедії  пройшли19.04.2013р. у всіх класах. Учні 11 класу  підготували матеріал, представили презентації 1-10 класах. (відповідальні класні керівники)

Стартувала акція «Ветеран живе поруч»  під керівництвом педагога-організатора Лисякової Т.М.. В рамках цієї акції учні школи приготували вітальні листівки для ветеранів, відвідали їх на дому, підготували концертну програму для всіх ветеранів житлового масиву Інгулець. Найбільш активними були учні 7а (класний керівник Заїкіна М.Ф.), 6 класу (кл.керівник Бондаренко Т.В.), 9а класу (кл. керівник Прохорович Т.К.)

Єдині виховні години до Дня Перемоги були проведені 07.05.2013р. у всіх класних колективах. 

 

 

Святковий концерт до Дня Перемоги підготували учні під керівництвом педагога-організатора Лисякової Т.М та вчителя музики Левицької Л.Б.і провели для всіх ветеранів житлового масиву Інгулець, які були запрошені до школи.

Виставка творчих робіт дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей «Сонячні барви рідної землі» була підготовлена вчителем малювання Денисовим М.А. Експозиція була виставлена в актовій залі школи і діяла протягом травня та червня.

Виставка дитячої творчості «Живопис на склі» була організована в червні, вчитель малювання Денисов М.А. провів майстер-клас для всіх бажаючих навитися цьому виду мистецтв. 

Година спілкування до Дня Конституції «Україна – незалежна держава, її символи» була проведена 1-11 класі.(Відповідальні класні керівники)

Свято до Дня захисту дітей «Наше щасливе дитинство» організовано і проведено силами учнів 7-9 класів для учнів 1-6 класів.(Відповідальний Лисяковава Т.М.)

Соціальний плакат на асфальті до Дня захисту дітей «Ми з дитинства» пройшов в мікрорайоні школи. Були залучені всі бажаючи.(відповідальні Лисяковава Т.М., Денисов М.А.).

 

 

Круглий стіл «Права та обов’язки дитини в Україні» з елементами тренінгу провели педагог- організатор Лисяковава Т.М. та учні-лідери Пересідла Юлія - 8-а та Мизь Ганна – 9-а 06.06.2013р. 

Спортивні змагання з різних видів спорту проводили протягом червня-серпня для всіх бажаючих на шкільному стадіоні. Були визначені найкращі дитячі дворові команди. (відповідальні червень – Вербицька О.А., липень – Рябенко Л.Г., серпень – Козаченко С.І.)

Свято до Дня Незалежності України «Наша держава Україна» - 24.082013р. – була підготовлена персональна виставка робіт учнів. (відповідальні: Лисякова Т.М., Денисов М.А., Москальова І.Ю.).

Спортивне свято «Відкриття олімпійського руху» - 05.09.2013р. Традиційно найкращі спортсмени школи запалять олімпійський вогник, відбудуться різноманітні змагання. (Відповідальні вчителі фізкультури: Деркач Ю.А., Телих О.А.) В рамках олімпійського тижня в школі відбудеться конкурс малюнків «Ми олімпійці», фотоконкурс «Спортивні миттєвості», конкурс плакатів «Ми обираємо здоровий спосіб життя», участь у районних змаганнях до Дня фізкультурника.

Участь в міських, обласних змаганнях серед учнів шкіл із 17 видів спорту буде протягом учбового року. (Відповідальні вчителі фізкультури: Деркач Ю.А., Телих О.А.)

Участь в  змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» (4 вікові групи),«Золота бутса» - протягом вересня та жовтня. (Відповідальні вчителі фізкультури: Деркач Ю.А., Телих О.А.)

Міська акція «Літо – вивчаємо рідний край». Це захист науково-дослідницьких, провідна тематика «Мій рідний край». (відповідальний вчитель історії Муходінова І.Ф.)

Всеукраїнська акція «День юного натураліста». Захист науково-дослідницьких робіт учнів, виставка поробок із природного матеріалу.(Відповідальний вчитель біології Бондаренко Т.В.)

Урочисте відкриття старту шкільного проекту «Запали в собі зірочку», мета якого виявити творчо-обдарованих дітей та залучити їх до активної співпраці.

 

Директор КЗШ №102                                                                        Саричева С.І.


 

Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

ЗВІТ

Про роботу директора

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 102

Криворізької міської ради Дніпропетровської області

САРИЧЕВОЇ  СВІТЛАНИ  ІГОРІВНИ

 

    Робота педагогічного та учнівського колективів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №102 під керівництвом директора Саричевої С.І. спрямована на підвищення якості освіти та виховання учнів через виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на реалізацію положень Національної Доктрини розвитку освіти України, на виконання Державної національної програми «Діти України», обласної програми «Творча обдарованість», міської програми «Обдаровані діти – надія Криворіжжя».

   Станом на 31.05.2013 в школі навчається 465 учнів.  Школа працює за екологічним профілем,  за бажанням учнів та їх батьків, за визначеними можливостями  школи : досвідчені вчителі, матеріальна база , яка відповідає вимогам.

   З 2012 року школа працює над всеукраїнським проектом в межах обласного експерименту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку». В січні 2013 року школа гостинно зустріла  за круглим столом представників шкіл ( заступники директорів, керівники шкільних МК,вчителі екології) Інгулецького району на звіті педагогічного колективу КЗШ №102  з означеного питання. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 102 обрала для себе міні-модель школи випереджаючої освіти  « Школа – центр формування креативної особистості». Креативність - це здатність до неординарного мислення та застосування його на практиці, це здатність особистості запропонувати або зробити дещо нове: нове розв’язання проблеми, новий метод або інструмент, тому розвиток креативності є одним з основних аспектів випереджаючої освіти. А. Маслоу дав таке визначення креативності – «це творча спрямованість, що природно властива всім, але втрачається під впливом сформованої системи виховання, освіти та соціальної практики». Відновити, зберегти та розвивати креативність – ось ті завдання, які сьогодні повинна вирішувати школа.

   Освіта суттєво відстає від потреб життя. Людина майбутнього має бути не лише споживачем раніше створених благ.  Щоб стати творцем свого майбутнього, учень повинен бути зорієнтований на соціально-культурний розвиток власної особистості , щоб стати в подальшому культурно розвиненими , високоосвіченими людьми, носіями новітніх знань,а саме  людьми з інноваційним типом мислення, культури і поведінки. Обрана школою міні-модель реалізується педагогічним колективом через актуалізацію пошуковості та творчої активності дітей засобами інноваційної діяльності, яка передбачає проведення нетрадиційних уроків, застосування активних та інтерактивних методів навчання,індивідуальну роботу,  проведення факультативів за   вибором ,  які потрібні для поглиблення знань учнів, застосування сучасної техніки (комп’ютери, мультимедійні технології, телевізори, DVD- програвачі і т.і.), залучення більшості учнів до роботи над науковими дослідженнями, участі у шкільних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, іграх, змаганнях. Креативна особистість спрямована на власну життєтворчість, самоосвіту,  інноваційність, тому вчителі нашої школи в практиці широко використовують технології життєтворчості, працюють з обдарованими дітьми. Інноваційна освітня діяльність створює нові освітні технології, формує новий світогляд учителя, активно допомагає формуванню всебічно розвиненого учня. Працівники школи залучаються до роботи  у науково-практичних семінарах та конференціях з питань освіти сталого розвитку. Використовують у практиці різноманітні методи , а саме : дослідження, наукового осмислення, моделювання, апробації,  діагностування, аналізу та прогнозування.  Обов’язковими в роботі кожного вчителя  є спостереження, бесіди, анкетування, тестування. В розрізі експериментальної роботи над створенням вищезазначеної моделі класні керівники насичують виховні години актуальними питаннями щодо екологічної освіти, проводять тренінги та семінари з дітьми та їх батьками. Інноваційний потенціал школярів передбачає наявність досвіду творчих справ,  колективної діяльності,  як в класному колективі ,так і в великій Дитячий організації школи, шкільному парламенті, здатності до самостійної навчальної діяльності й саморозвитку, достатній загальнокультурний рівень, різноманітні інтереси. Щодо інноваційного потенціалу адміністрації школи, то директору та його заступникам  шкіл необхідно крім загально педагогічних інноваційних рис , мати відповідну позицію. Інноваційна позиція керівників шкіл складається з таких  компонентів , як  становище  особистості  директора  ( можливість впливати на реалізацію освітніх інновацій в школі ,  формування зовнішнього іміджу навчального закладу в районі, місті, області, державі та створення умов для  розвитку навчального закладу) , захопленість своєю діяльністю ( участь в семінарах, виставках різного рівня, фахових конкурсах) , позитивне ставлення до нововведень та розуміння їх ( вміння роз’яснити їх необхідність в колективі), наполегливість у досягненні цілі.

   Важливою складовою інноваційного потенціалу є здатність навчального закладу створити інноваційне середовище. Середовище з високим інноваційним потенціалом – це перед усім наявність високого освітньо – культурного  рівня вчителів школи,учнів та батьків  школярів, можливостей залучення науковців-консультантів із інноваційної роботи ( спеціалістів, методистів інноваційно-методичного центру) та співпраці з ВНЗ( чи окремими кафедрами ),  як в місті де розташована школа , так і в інших містах України, позашкільних закладів та установ (Палац дитячої творчості, Центр туризма та екскурсій, Палаци спорту, спортивні тренажерні та спортивні майданчики) , підприємств поблизу школи ( шефське підприємство,та співпраця з його керівництвом)  та ін. .

    В школі працюють талановиті вчителі, так вчитель фізичної культури Телих О.А, в березні 2013 року стала переможцем міського туру конкурсу на кращий урок фізичної культури з елементами футболу.

   Під керівництвом та за участю директора вчителі друкують свої статті та педагогічні наробки в освітянській пресі, так статті про діяльність школи були надруковані в цьому навчальному році в 7 всеукраїнських освітянських виданнях, журналах, газетах.  Директор і вчителі є учасниками заочних та очних конференцій всеукраїнського рівня.

    В лютому 2013 року школа була учасником IV міжнародної виставки «Сучасні заклади  освіти - 2013», за що отримала нагороду – Диплом за вагомий внесок у розвиток національної освіти. Учні школи є переможцями міського конкурсу «Живана», учасниками обласного туру МАН, Заріцька Дарина  (11 клас) отримала І місце в міському конкурсі на кращий відеоролик присвячений Великій Вітчизняній війні.

   Працюючи над Міською комплексною програмою зі сталого розвитку,  в березні 2013 року на базі школи пройшла міська учнівська науково-практична конференція на тему «Енергетичний менеджмент в освіті», учасниками якої стали учні  шкіл, ліцеїв та гімназій міста

   В школі велика увага приділяється організації та охоплення учнів гарячим харчуванням. Силами батьків учнів школи оновлюється матеріальна база шкільної їдальні.

   Школа використовує сучасні інноваційні методи роботи з учнями: тренінги, флешмоби та ін.. В школі вже багато років існує газета «Hot-Dog» - неодноразовий лауреат національного конкурсу з журналістики. Працює дитяча організація «Світанок», яка в 2013 році була нагороджена перехідним вимпелом  та грамотою переможця  районного конкурсу на кращу організацію дитячого руху «Дитячий гурт року». Шкільний Парламент, вибори до якого відбуваються за сценарієм виборів у парламент України, є візиткою школи. Школа є сучасним закладом освіти, має постійно діючий Євроклуб  «Європейська мозаїка», про роботу якого було надруковано в Віснику Євроклубів України №2/2013. Про рівень комп’ютерної грамотності школярів та педагогічного колективу

   Створено і працює шкільний клуб для батьків «Лабіринт думок», автор розробок якого постійно запрошується для участі в міських семінарах з виховної роботи. Сильно розвинута соціально-психологічна служба. Школа має власний сайт, де висвічуються не тільки новини, а й поради практичного психолога для учнів, їх батьків та вчителів школи.

   Одним з головних питань є літній відпочинок та оздоровлення учнів під час літніх канікул. В школі в дві зміни щороку  працює  заклад відпочинку  «Дружба» з денним перебуванням.

   Саричева Світлана Ігорівна, маючи ступінь магістра зі спеціальності керівник навчального закладу,  постійно працює над вдосконаленням стилю та методів управління діяльністю школи.

       Саричева Світлана Ігорівна досконало володіє основами сучасного менеджменту в роботі з кадрами. Як директор школи сприяє розвитку атмосфери творчості, колегіальності, створенню здорового, морально-психологічного клімату, дбає про підвищення професіонального та загальноосвітнього рівнів працівників, розвиває самоврядування та громадську активність учнів та педагогів.

      Постійно працює над створенням дружнього працездатного колективу, здійснюючи цільовий контроль за процесом виховання і навчання, формування основ моральності, національної культури і свідомості учнів.

Вмілий організатор, знаючий спеціаліст, вимоглива до себе і колег.


 

 

 

 

 

 


Акція «Від серця до серця триває»!

  Благодійництво – це одна з рис українського народу.

«Доброта – не тільки те, що обіймає тепле слово.

В цім почутті така основа, яка з глибин душі росте!»

  Саме так розуміють поняття доброти волонтери КЗШ № 102. Акція «Від серця до серця» розпочалась у школі 13 березня, коли з флешмобом на проспект Перемоги вийшов кращий волонтерський загін «Зірка» разом з класним керівником Прохорович Т.К. Під час флешмоб було зібрано 64 гривні на лікування онкохворих дітей. Ініціативу підтримав волонтерський загін «Дружні», 27 членів якого провели благодійну акцію у формі флешмоб 18 березня по вулиці Сонячна та біля АТБ на проспекті Перемоги. Також волонтери цього загону готували сувенірну продукцію на благодійний ярмарок та реалізували її на 35 гривень.

   В рамках благодійної акції 19 березня 8 учнів школи пільгової категорії відвідали безкоштовно виставу театру Шевченка у ПК ІнГЗК.

    20 березня у флешмобах прийняли участь 42 учня 5-х класів. Разом з членами шкільного парламенту, учнями 11 класу, волонтери 5-А класу пройшли проспектом Перемоги до крамниці «КООПмаркет», а волонтери 5-Б класу з педагогом-організатором проводили флешмоб на автовокзалі, де вручили листівки у пасажирському транспорті. Учасники флешмобу мали символи - червоні сердечка на грудях, і коли наближалися до прохожих, шикувалися у формі сердечка.  Зустрічали учасників акції з інтересом, слухали читців, які озвучували текст листівок. В цей день діти-волонтери роздали 80 листівок.

  21 березня  за пропозицією шкільного парламенту проводилась благодійна акція «Добро починається з тебе!» по збору коштів на лікування онкохворих дітей, які знаходяться на лікуванні у 7-ої міської лікарні. Президент шкільного парламенту Мизь Ганна  разом зі своєю командою – лідерами самоврядування та педагогом-організатором Лисяковою Т.М. побували у молодших класах зі скринькою Доброти. Саме в цю скриньку поклали кошти на лікування хворих дітей всі бажаючі. Звертались учні і до вчителів, які теж прийняли участь у благодійній акції. А ввечері цього дня з пропозицію допомогти онкохворим дітям члени шкільного парламенту звернулись до батьків на батьківських зборах. Бути добрим та милосердним – це почесно!

    Наступного дня акція мала своє продовження: в цей день в неї прийняли участь учні середньої ланки та дорослі учні 9-11-х класів, а учні 7-Б класу вийшли на флешмоб разом з членами шкільного парламенту 11 класу. Їх маршрут – проспект Перемоги та вулиця Сонячна.

   Вже тиждень триває акція «Від серця до серця», в якої активну участь приймають не тільки волонтери, а й всі учні школи та їх батьки.

   Всі, хто милосердний, має добре серце, приєднайтесь до нас! Допоможемо врятувати життя хоча б одної дитині з важким захворюванням!

             Шкільний парламент КЗШ № 102. Президент шкільного парламенту

             Мизь Ганна.

 


Інформація про Уповноваженого по захисту прав дитини (омбудсмена)

 

        Посада Уповноваженого (омбудсмена) школи з прав дитини (далі

         Уповноважений) впроваджується в загальноосвітніх школах,

         гімназіях, ліцеях та інших середніх навчальних закладах з

         метою посилення контролю за дотриманням прав, основних

         свобод і законних інтересів дітей, підвищення правової

         культури учнів. Це громадський представник прав дітей в

         педагогічному колективі, місцевій владі, коли потрібно адвокувати та

         захищати права дітей.

Уповноваженим може бути учень загальноосвітньої школи,  

гімназії, ліцею чи іншого навчального закладу, а також представник відділу по роботі з молодіжними організаціями, громадський представник, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.

У своїй діяльності Уповноважений керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.

          1993 р. № 2998- XІІ, Законом України «Про загальнодержавну

          програму підтримки молоді на 2004-2008 роки» від 18.11.2003 р.

          № 1281- ІV, Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.

          2001 р. № 2402-ІІІ, Указом Президента України, Кабінету Міністрів

          України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету,

           розпорядженнями міського голови, голови Інгулецької у місті ради, а

          також іншими нормативно - правовими актами України, Статутом

          шкільного парламенту, Положенням дитячо-юнацького об’єднання

        «Світанок» та Положенням про Уповноваженого по захисту прав дитини.

 


19.10.2012р. в КЗШ №102 відбулися загальношкільні батьківські збори, на які було запрошено депутата Інгулецької  районної  у місті ради від Партії  регіонів, начальника залізничного цеху ПАТ  ІнГЗК, незмінного шефського підприємства школи, Муху Олександра Вікторовича.

                Серед питань навчання та виховання, відвідування учнями школи та охоплення їх гарячим харчуванням, дуже багато було питань від батьків учнів саме до депутата, причому питання були не тільки стосовно школи, а й благоустрою району. Було відмічено, як багато зроблено тільки за два останні роки в Інгулецькому районі, для того щоб його мешканцям жилося  краще,  що  все це для майбутнього наших дітей, підростаючого покоління.

                Олександр Вікторович  не тільки відповів на поставлені питання, а й познайомив присутніх з графіком особистого прийому громадян  приймальні ПК ІнГЗК.

                «Ми вдячні тому, що в 102-гій школі такі шефи»,- так висловилися батьки та ще довго аплодували О.В.Мусі.

 

 


Шановні батьки!

Відділом кримінальної міліції у справах дітей Головного управління МВС України в Дніпропетроській області створено поштову скриньку (E-mail: VKMSD.GUMVS@yandex.ru), яку можуть викристовувати як діти так і батьки, вчителі для направлення запитань та пропозицій щодо організації профілактичної роботи в школах.

 


Конкурс сімейного читання.

   Книги… Сила книг безмежна! Вони потрібні нам, як світло і тепло, як повітря і вода. Важко уявити життя без книг. Важко уявити життя без книг.

    Любов та інтерес до книги покликана прищеплювати сім’я. А чи знаєте ви, що Всесвітній день книги святкується 23 квітня? Тому в бібліотеці ми вирішили провести конкурсну програму «Скарби моєї читацької родини». До участі в ньому запросили сім’ї, які, люблять читати.

   У кожної сім’ї є  свої улюблені книги. Найкращі книги у світі – це казки.

   Учасники презентували улюблену казку своєї родини та малюнки до неї. Створили збірник « Мої перші родинні казки».

   Проводили літературну розминку «Розплутай прислів’я».

   Група «Смайлики - читайлики» повідомили, як виготовляють книги за віршем Самуїла Маршака «Як друкували вашу книжку».

   Проводили вікторину «Рюкзачок дідуся Казкаря» та літературну гру «Ініціологія».

   Здобували бали своїм командам і група підтримки. Їм була запропонована вікторина «Кошик із загубленими речами» та гра «Казкова Лелія».

   Капітани складали казки із пазлів.

   Батьки готували мультимедійну презентацію «Криничка батьківського досвіду» - ділилися родзинками сімейного читання.

   На програму завітала «жива» виставка «Сім’я з книгою в руках»

         У кінці конкурсу був проведений читацький «Мікрофон»: чи сподобалась вам конкусна програма.

Голова нагородила учасників конкурсу:

Пахомова Вікторію

Бокайчук Олександру

Полтавець Анну

Тимченко Дарину

Лавриненко Ганну

Трегуб Олексія

Брезгіну Софію

Воронцова Володимира, а також батьківські родини:

Пахомову Олену Федорівну

Бокайчук Наталю Вікторівну

Полтавець Людмилук Віталіївну

Тимченко Олену Миколаївну

Лукашкіну Інну Василівну

Трегуб Наталію Миколаївну

Брезгіну Аллу Олекесандрівну

Ткачук Антоніну Леонідівну

Прокопчук Любов Іванівну

Шановні батьки і діти!

Читайте! Хай не буде у вас жодного дня,

щоб ви не прочитали бодай однієї сторінки з нової книги.

   &nbsnbsp;мати уявлення про: p nbsp; Розв td /p/p p;                                                    Костянтин Паустовський.

 

  


Вшанування славних героїв - односельців Чорнобиля.

Календарна дата 26 квітня щороку нагадує нам,українцям,про трагедію на Чорнобильській атомній електростанції. Вона вразила весь світ, приголомшила страшним розмахом невідомої раніше біди,трагічні наслідки якої відчуватиме ще не одне покоління. Це наша національна трагедія. Тут загинуло українське Полісся:безлюдні вулиці,кинуті будинки,школи,дитячі садки,…Сумне видовище. Жах проймає душу при згадці про тисячі загиблих людей,які помирали в тяжких муках. Чорнобильська аварія – чорна пляма на нашій блакитній планеті. В ній постраждало більше 3 млн. чоловік.

Минуло 26 років відтоді,коли міф про мирний атом було розвіяно раз і назавжди,а людство збагнуло й відчуло, яку величезну загрозу життю може спричинити ядерна катастрофа. Пам’ять весь час нагадує нам про цю трагічну дату. Другий рік поспіль мешканці житлового масиву Інгулець збираються в цей день на території Української Православної церкви Свято-Миколаївської парафії біля пам’ятного Знаку,встановленому в честь земляків – чорнобильців. Їх подвиг не залишає жодних сумнівів та заслуговує на вічну пам’ять . На мітингу-реквіємі з болем і сльозами згадали цю трагічну подію виступаючі та учасники дійства Пам’яті КЗШ №59.

Покладанням квітів та хвилиною мовчання вшанували славних героїв Чорнобиля і ми,учні 8-А класу КЗШ №102.Стоячи тут , на території церкви, -осередку духовності, терпіння, віри, спасіння кожного з нас – біля пам’ятного

Знаку,ми задумались над тим, що Чорнобиль – це грізне попередження,якщо ми й далі будемо знущатися з природи – нашої матінки і заступниці. Ми хочемо,щоб більше ніколи і ніде в світі не повторилося подібне лихо!

                        Класний керівник 8-А класу Прохорович Т.К.

  

В 3-А класі(вчитель Лісецька О. П.)і проведена година спілкування на тему: «Вогонь – ворог, вогонь – друг».

На занятті  були з’ясовані причини виникнення пожеж, вивчали правила протипожежної безпеки. Діти склали діалог між «потерпілим» і «оператором», пояснювали прислів’я. а також пограли в гру «Так чи ні».

 

D:фотофото трегубj46095_1282368713.gifВ КЗШ № 102 щоденно працює консульт пункт соціально – психологічної допомоги.

Батьки можуть звернутися за консультацією до психолога школи з питань психології виховання дитини. У соціального педагога батьки можуть отримати консультацію з питань соціального захисту прав дитини, сімейного виховання, педагогічних впливів на поведінку дитини, отримати допомогу у вирішенні складної життєвої ситуації, в яку потрапила родина.

 

В КЗШ № 102 щомісячно проводяться засідання батьківського клубу «Лабіринт думок».

 

 

 

      Даний клуб було відкрито з метою допомоги у вирішені проблем сім'ї, допомоги у відродженні взаємопорозуміння між членами родини, з  метою ознайомлення батьків з віковими особливостями розвитку особистості дитини, ознайомлення з педагогічними впливами на поведінку учня, ознайомлення з проблемами дітей.

        Засідання проводить соціальний педагог Прокопчук Л.І. Під час засідання програються життєві ситуації, знаходяться шляхи вирішення конфліктів між дорослими та дітьми.

 

22.03.12 року об 18. 00 в КЗШ № 102 (кабінет № 26)

відбудеться чергове засідання батьківського клубу «Лабіринт думок»

з теми: 

«Як розмовляти з дітьми, щоб вони розмовляли з вами».

 Під час засідання батьки:

1.     Ознайомляться з віковими особливостями дітей підліткового віку, проблемами підліткової кризи (7 – 9 клас)

2.    Ознайомляться з дослідженнями, проведеними серед учнів 7 – 9 класів з питання проблем підлітків

3.    Навчаться «Активному слуханню», яке дозволяє вирішити багато конфліктів між дорослими та дітьми

4.    Навчаться будувати «Я - повідомлення», що дозволить зробити зауваження дитині без образ і втрати гідності в її очах.

Чекаємо на Вас!

 

 

 

 

 

 

Justified/bquot;Comic Sans MS

nbsp;span style= style=div

Ознайомляться з віковими особливостями дітей підліткового віку, проблемами підліткової кризи (7